Dostęp do Strefy Dystrybutora mają wszyscy użytkownicy zalogowani do nowej wersji Systemu Solaris.
Wystarczy po zalogowaniu wybrać w głównym menu Sytemu Solaris  logo strefy.