Dr.Nona Kosmetyki

Norma ISO9001 określa prostą zasadę, w której kierownictwo firmy wyznacza cele i plany dotyczące jakości jej produkcji, które są stopniowo wdrażane za pomocą ustalonych procesów, a skuteczność tych procesów jest mierzona i monitorowana, aby firma mogła podejmować skuteczne działania na zmianę. Norma dotyczy zasad zarządzania dokumentacją, zasobami ludzkimi, infrastrukturą, wprowadza procesy komunikacji z klientem, ocenę dostawców, pomiar wydajności procesów, a także audyty wewnętrzne w celu uzyskania informacji zwrotnej.

Certyfikat ISO9001:2015

Jakość Roku 2014-2015

To kluczowy, realizowany od ponad 10 lat, projekt Fundacji Qualitas i jednocześnie największa w Polsce inicjatywa promująca przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki naukowo-badawcze, dla których wysoka jakość produktów, usług czy innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań stanowi priorytet, a także wyznacza ścieżkę dalszego rozwoju. Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® to prestiżowy znak przyznawany przedsiębiorstwom, instytucjom i jednostkom naukowo-badawczym, które odznaczają się wysoką jakością. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił prawa ochronnego, dzięki czemu jest on zarejestrowanym znakiem towarowym.

Jakość roku 2015
Jakość roku 2014

Dr.Nona Suplementy

Certyfikacja systemu bezpieczeństwa żywności dla producentów / gastronomii / przechowywania żywności obejmuje kompletny system certyfikacji systemu i jest zgodny ze standardem  ISO 22000 . Norma zapewnia większe zaufanie do żywności, mniejsze zagrożenia dla zdrowia, lepszą ochronę marki i lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest to szczególnie korzystne dla producentów i dostawców, którzy prowadzą sprzedaż do szerokiego grona odbiorców. Stosując jeden standard, producenci zyskują większą kontrolę nad swoimi procesami i całościowy obraz własnej organizacji.

fssc22000