Dr Nona

Gdy miałam 17 lat, pewnego dnia otrzymałam dwie wiadomości. Pierwsza, że zostałam przyjęta na studia w Mińskim Instytucie Medycznym, a druga, że wyniki badań histopatologicznych potwierdziły wstępną diagnozę – lymphosarcoma  (mięsak limfatyczny rodzaj nowotworu).

Więcej>>

Moshe Shneerson

Moshe Shneerson urodził się w Kijowie 30 czerwca 1941 roku. Jego ojciec, Zalman Shneerson, zginął w obronie Kijowa we wrześniu 1941 roku. Ukończywszy 8 klas szkoły, po to, by mieć możliwość pracy i pomagania mamie, Moshe podjął naukę w technikum wieczorowym.

Więcej>>